Door kennis van zaken en jarenlange ervaring met de geniformeerde organisaties, zoals politie, leger en douane, zijn wij in staat u met raad en daad te ondersteunen en te adviseren met betrekking tot moeilijk te realiseren projecten.

Bijvoorbeeld de aankleding van een kasteel middels etalagefiguren, harnassen e.d. Postkantoren uit de jaren '50, scheepskanonnen van de VOC...

Teneinde uw productie zo levensecht te doen zijn, beschikt ANTA over figuranten, welke afkomstig zijn uit diverse geniformeerde overheidsdiensten, al dan niet wapendragend, echter niet meer in actieve dienst zijnde.

Zij kennen het spel en de regels!

ANTA REALISEERT ZICH DAT ER OP DE GESCHIEDKUNDIGE TIJDAS SYMBOLEN/LOGO'S ZICHTBAAR ZIJN WELKE ALS KWETSEND ERVAREN ZOUDEN KUNNEN WORDEN.
WIJ DISTANCIEREN ONS DAN OOK NADRUKKELIJK VAN WELKE POLITIEKE BETROKKENHEID DAN OOK EN GEBRUIKT DEZE SYMBOLEN/LOGO'S ENKEL EN ALLEEN BINNEN DE CONTEXT VAN DE NOODZAKELIJKE GESCHIEDKUNDIGE BEELDBEPALENDE JUISTHEID.

ANTA NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET ONRECHTMATIG GEBRUIK VAN DEZE SYMBOLEN EN LOGO'S.
OOK HET MERKRECHTELIJKE GEBRUIK VAN DEZE IS VOOR RISICO KLANT EN DIENT MEN ANTA TE VRIJWAREN.