Wapens zijn onlosmakelijk verbonden met ons aller leven. In het heden maar zeker in het verleden dienden zij voor de mens als een multifunctioneel werktuig.

ANTA heeft zich toegelegd op geschiedkundig verantwoorde wapens welke toepasbaar zijn voor speciaal en zo veilig mogelijk gebruik voor film en theater. Aangepast en uitsluitend(!) geschikt om knalpatronen mee te verschieten.

Te beginnen bij:

Knotsen,
Lansen,
Hellebaarden,
Kruisbogen
Zwaarden,
Rapieren
Sabels
Lontslotgeweren
Pistolen
Revolvers
Kanonnen, groot en klein

Dit alles behoort tot de mogelijkheden.Belangrijk om rekening mee te houden:

-Vergunningen dienen minimaal 14 dagen voorafgaande aan levering door de Politie verleend te zijn.
-Sinds 01-01-1992 vallen praktisch alle echt lijkende wapens onder de Wet Wapens en Munitie (WWM) en zijn daarom zonder vergunning strafbaar!!
-Let op: Sinds augustus 2005 zijn de regels opnieuw aangescherpt
-Bij schietende vuurwapens geldt dat, deze op enkele uizonderingen na, ze begeleid dienen te worden door de verhuurder van het wapen.
-Voordat wij serieus op een verzoek tot wapenhuur in kunnen gaan, is het noodzakelijk het TVW (Tijdelijk Verhuur Wapens)formulier ingevuld aan ons te verzenden.Een aanvraag kan pas serieus worden behandeld als het TVW formulier compleet voor twee personen wordt ingevuld.


http://www.justitie.nl/wetten.nl ;Wet wapens en munitie

voor de volledige Wet Wapens en Munitie
Om de voorschriften te kunnen lezen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Deze kunt u hier ook gratis downloaden.

TVW formulier
Voorschriften
Adobe Acrobat Reader
www.actionpact.nl
Omschrijving
Foto pagina ANTA