Formulier TVW (tijdelijk verhuur wapens)
Dit formulier is uitgegeven door het Ministerie van Justitie, Directie Bestuurszaken, te Den Haag.

A De op dit formulier omschreven (vuur)wapens behoren toe aan Anta te Beek en Donk dat in het bezit is van een door de minister van Justitie verleende ontheffing tot het verhuren van (vuur)wapens van categorie I-IV.
       
B De verhuur vindt plaats aan:
  Naam:
Adres:
Postcode:
Woon-/ vestigingsplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Ten behoeve van (doel):
Op de datum/in de periode:
       
C De verhuur betreft de volgende wapens:
  Soort:
Merk:
Type:
Kaliber:
Serienummer:
       
D Tijdens de verhuur worden de wapens beheerd door en vallen onder de verantwoordelijkheid van:
    1) 2)
Naam:
M/V: Man Vrouw Man Vrouw
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiele telefoonnummer:
Soort legitimatiebewijs:
Nr. legitimatiebewijs:
Afgegeven op:
Door:
Sofinummer:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
       
E De wapens zullen, op het moment dat deze niet worden gebruikt, worden bewaard op een voor onbevoegden ontoegankelijk en afsluitbare bergplaats op het volgende adres:
  Adres:
Plaats:
Wijze van bewaren:
       
F Gegevens omtrent het gebruik van de verhuurde wapens:
  Op datum of in periode: De wapens worden in de periode van verhuur gebruikt in: (regio + locatie)
 
       
  Ja, ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden.